ESS/WCP Antall besøkte:

Nuch Gemmisa Be My Moment (Tristan)
29.05.11

                   HD: A                      

Øyne: Gonioskopert og øyenlyst uten anmerkninger

Fucosidosis: Fri etter frie foreldre

PRA Cord1 Mutation: Normal/Clear

Bilder
Utstillingsresultat:Cert + BIR

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Custommade Marie Krøyer (Fanta)
26.11.14

HD:A   

Øyne:

Fucosidosis: Fri etter frie foreldre

PRA Cord1 Mutation: Normal/Clear etter frie foreldre
Utstillingsresultat:Excellent

-------------------------------------------------------------------------------------------

Myklegardens Aqua Rev (Aqua)
25.09.14

Øyne:

Utstillingsresultat:Cert + BIR

-------------------------------------------------------------------------------------------

Nuch Siggen's Zofus (Zofus)
01.08.15

Øyne:
Utstillingsresultat:Cert + BIR

-------------------------------------------------------------------------------------------

Myklegardens Amanda Rev (Amanda)
15.10.16

Øyne:
Utstillingsresultat: